Vaše výhody

Zkušební technika

Důvěra je dobrá, kontrola je lepší!

Během vývojové fáze našich produktů se jejich odolnost zkouší podle předem stanovených, resp. speciálně vyvinutých, profilů zatížení.

Pro tento účel disponujeme množstvím nejmodernějších přístrojů simulujících zatížení povětrnostními vlivy, klimatických skříní a zkoušecích zařízení.

Inženýři našeho oddělení zajištění jakosti provádějí kvalifikované zkoušky podle veškerých mezinárodních specifikací.
Zajištění jakosti zaručuje dodržování specifikací zákazníků, a zajišťuje tak opakovatelnost výsledků lakování.

V případě zájmu o podrobnější informace k tomuto tématu, nás neváhejte kontaktovat.