Úvod

Životní prostředí

Jsme si plně vědomi naší zodpovědnosti vůči životnímu prostředí:

Ekologická politika firmy Mankiewicz zavazuje ke stále účinnější ochraně životního prostředí. Zlepšování neprobíhá pouze na základě zavedeného systému řízení dopadu na životního prostředí podle ISO 14001, dodržováním platných legislativních požadavků, úředních předpisů a podmínek – ale vyplývá i z našeho vnitřního přesvědčení.

S naší efektivní podnikovou strategií nejenom splníme budoucí nároky na ochranu životního prostředí. Také poneseme naši část globální zodpovědnosti za zdravé prostředí.

Chcete-li se dozvědět o tématu ekologie ve firmě Mankiewicz více,  kontaktujte nás.