Úvod

Řízení jakosti

Čím lepší lak, tím vyšší efektivita vynaložených nákladů a větší šetrnost k životnímu prostředí.

Zásadou tradiční filozofie firmy Mankiewicz založené na vysoké kvalitě je nabízet vždy jen to nejlepší.

To obnáší nejen splnění externích požadavků, ale také našich vlastních standardů. Nezávisle na tom, v které zemi vyrábíme, všude platí: To nejlepší pro každého zákazníka.

Garantujeme trvale vysokou kvalitu produktů a procesů prostřednictvím našeho zavedeného – a především v praxi aplikovaného - systému řízení jakosti.

  • Systém řízení jakosti ve firmě Mankiewicz byl poprvé certifikován v roce 1992  Federální asociací německého leteckého průmyslu (Spolkové sdružení německého leteckého a zbrojního průmyslu).
  • Od roku 1995 je u firmy Mankiewicz základem systému řízení jakosti norma ISO 9001.
  • Od roku 1998 splňujeme také další požadavky v souladu s QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949 a EN 9100. Tato certifikace nejen garantuje požadovanou bezpečnost produktu, ale dále nás zavazuje k trvalému zvyšování naší výkonnosti. Všechny požadavky týkající se životního prostředí vyžadují používání ekologicky prospěšných produktů a výrobních postupů.
  • Certifikace v souladu s ISO 14001, kterou jsme obdrželi 2009,  ověřuje nezávisle efektivitu a udržitelnost našich ekologických aktivit.
  • Úspěšné zákaznické audity (např. VDA 6.3 procesový audit provedený firmou Daimler AG) zajišťují neustálé srovnávání se současnými best-practice metodami našich zákazníků. Díky spolehlivému řízení dodavatelských vztahů, projektového managementu, výrobním procesům a také díky rychlému zpracování objednávek, bude Mankiewicz schopný garantovat spolehlivé zasobování svých zákazníků i v budoucnosti.

 

upload/Zertifikat_ISO_IATF_16949.jpg                 EN AS 9100 Mankiewicz TÜV Süd