Výrobky & Trhy

Exteriéry kolejových vozidel

Jiskry, krupobití, prach, částice naftových výfukových plynů a odstraňování graffiti silně ovlivňují povrchy vlaků. Kromě splnění optických požadavků musí být lakovací systémy po mnoho let odolné proti extrémně vysokým mechanickým zátěžím a klimatickým vlivům a musí se dát snadno čistit jemnými čistícími prostředky. Representativní vzhled je perfektní reklamou zdůrazňující positivní vnímaní veřejností, což je výhodné mimo jiné proto, že veřejnost spolufinancuje tyto vlaky.
Exteriérový lak ALEXIT® vyvinutý speciálně na základě požadavků v oblasti exteriérů dopravních prostředků poskytuje rozhodující výhody:

  • vynikající odolnost proti ultrafialovému záření;
  • obzvláště vysoké hodnoty chemické a mechanické odolnosti;
  • široké spektrum aplikačních technik;
  • kompletně sladěný systém;
  • dostupnost systémů s obsahem rozpouštědel i vodou-ředitelných systémů.