Výrobky & Trhy

Letecký průmysl

V málokteré oblasti jsou kladeny tak vysoké požadavky na materiály a metody zpracování jako v leteckém a v kosmickém průmyslu. Povrchy musí denně odolávat maximálnímu zatížení a splňovat profil vlastností ve velmi úzkém rozmezí po dobu mnoha let.

Jako poskytovatel kompletních služeb se firma Mankiewicz specializovala na špičková řešení pro laky do interiérů kabin, laky pro exteriéry a laky pro konstrukční prvky.

Základem tohoto úspěchu je nadprůměrná vývojová činnost, která umožnila například první sériovou výrobu vodou ředitelných laků již v 90. letech 20. století nebo zavedení revoluční koncepce basecoat/clearcoat (vrchního a bezbarvého laku) pro lakování exteriérů v roce 2006.

Další klíč k našemu úspěchu představuje vysoká intenzita poradenství, která Vám pomůže úspěšně implementovat všechny relevantní projektové specifikace. Nabízíme Vám rozsáhlé poradenství a školení – ve všech fazích projektu. Po úspěšnám startu sériové výroby budou naši techničtí pracovníci a aplikační inženýři pravidelně optimalizovat Vaše lakovací procesy – po celém světě, za jakýchkoli podmínek lakování. V souladu s naší podnikovou filozofií se na úseku leteckého průmyslu koncentrujeme na úspěšná dlouhodobá obchodní partnerství.

Interiéry v leteckém průmyslu

Konstrukční části v leteckém průmyslu

Exteriéry v leteckém průmyslu