Výrobky & Trhy

Exteriéry v leteckém průmyslu

Clearsky

Povrch trupu letadla je vystaven tak extrémní zátěži jako málokterá jiná plocha: ultrafialovému záření, velkým výkyvům teplot, agresivním čisticím prostředkům a kerosinu.

Kombinace těchto zátěžových faktorů často způsobuje předčasné stárnutí vnějších povrchových úprav a vede tak ke ztrátě lesku, ke změnám barvy nebo i ke ztrátám přilnavosti.

Firma Mankiewicz vyvinula vynikající lakovací systémy s vysokým leskem, které se po dlouholetých náročných testech v praxi, realizovaných ve spolupráci s renomovanými aeroliniemi, a souběžně s kvalifikací OEM dostaly do stadia sériové výroby a úspěšně se prosadily.

Obzvláště je třeba vyzdvihnout revoluční systém basecoat/clearcoat (vrchního a bezbarvého laku), který je špičkovým řešením pro udržení lesku a stabilitu odstínu. Současně umožňuje rychlejší a efektivnější lakovací procesy.


Exteriérový program vyvinutý speciálně pro potřeby letectví poskytuje zásadní výhody:

  • efekt Wet Look: vysoce lesklé laky ( Æ 92 – 96, měřeno v úhlu 60°);
  • nejvyšší stabilita lesku a barevnosti po dlouhá léta, a to i při silném zatížení ultrafialovým zářením;
  • vysoká efektivita díky krátkým průběžným časům a prodlouženým intervalům údržby;
  • snížení spotřeby kerosinu díky nižší hmotnosti a vylepšení aerodynamiky;
  • schválení AIMS (Airbus) a AMS 3095 (uznávané společnostmi Airbus, Boeing, Embraer) pro modernizaci většiny typů letounů.