Výrobky & Trhy

Interiéry v leteckém průmyslu

Nátěrové systémy pro interiéry kabin podléhají z hlediska zápalnosti, tvorby kouře a toxicity nejpřísnějším bezpečnostně-technickým specifikacím. Jen takovým způsobem lze zajistit, aby v případě nouze zůstala pro pasažéry zachována možnost včas opustit hořící letadlo.

Kromě bezpečnostních hledisek hraje velkou roli i optický dojem. Povrchy upravené laky ALEXIT-FST vykazují vysokou mechanickou a chemickou odolnost, lze je snadno čistit a zprostředkovávají pasažérům díky čistému a udržovanému vzhledu silný pocit bezpečnosti. Kromě toho designové efekty sladěné speciálně pro potřeby tříd Business Class a First Class dávají vzniknout jedinečnému vzhledu, který slouží k podpoře image, a přispívají tak ke zvýšení výnosů aerolinií.

V průběhu 40-ti let byly nátěrové systémy firmy Mankiewicz pro interiéry kabin (jako např. pro sedadla, kuchyňky a toalety) plně certifikovány všemi renomovanými výrobci letadel a jejich subdodavateli. Přísná orientace na nejvyšší kvalitu a dlouhodobá spolehlivost v sériové výrobě nás v této oblasti zavedly na pozici přední firmy v celosvětovém měřítku.

V souhrnu poskytují naše laky v interiérech kabin tyto rozhodující výhody:

  • bezpečné dodržování mezinárodních předpisů o protipožární ochraně (Fire, Smoke, Toxicity podle ABD 0031 a FAR)
  • schválení všemi globálně vedoucími výrobci letadel, dodavateli kategorie Tier 1, subdodavateli a aeroliniemi
  • všechny produkty jsou dostupné v ekologické, vodou ředitelné kvalitě
  • speciální designérské efekty u produktů z oblasti gastronomie a zábavy splňují nejvyšší požadavky na individualitu, odlišení a výhradnost
  • vynikající mechanická a chemická odolnost, jakož i atestovaná adheze na všech typických podkladech v leteckém průmyslu