Výrobky & Trhy

Powertrain

Každoročně se po celém světě vyrábí mnoho milionů vozidel pro jízdu na silnicích i v terénu. Pro každé vozidlo, v každé zemi, je výzva stále stejná: síla má být od motoru co nejúčinněji, co nejúsporněji a co nejspolehlivěji přenášena na kola.

S touto výzvou jsou konfrontováni četní výrobci autodílů podstatných pro fungování automobilů. Vyrábějí součásti jako hnací hřídele, osy, tlumiče, brzdy, převodovky a motory pro automobily a užitková vozidla.

Společnost Mankiewicz přispívá ke zvládnutí této výzvy rozhodujícím způsobem tím, že globálnímu průmyslu autodílů poskytuje inovativní a vysoce jakostní nátěrové systémy s následujícími vlastnostmi:

  • splňují všechny běžné specifikace OEM výrobců
  • lakové systémy vodou ředitelné i s obsahem rozpouštědel (vysoký podíl pevné složky), VOC-konformní
  • velmi rychlé schnutí pro optimalizované výrobní procesy
  • po lakování a schnutí umožňují rychlé balení a transport
  • možnost použití různých metod aplikace (konvenční stříkání, vysoká rotace aj.)
  • rozsáhlé technické know-how a technická podpora