Produkty/Rynki

Dobra inwestycyjne

Systemy powłok przeznaczonych dla dóbr inwestycyjnych, takich jak: maszyny i urządzenia muszą być odporne na najróżniejsze obciążenia i wpływy oraz muszą zapewnić długotrwałe utrzymanie jakości.

Systemy powłok ALEXIT® stworzone specjalnie dla sektora przemysłu narzędziowego, włókienniczego, produkcji maszyn pakujących i urządzeń mechanicznych charakteryzują się następującymi zaletami:

  • Spełniają różnorodne specyfikacje i wymogi przemysłu
  • Materiały podkładowe dopasowane są do podłoża i warunków pracy lakierowanego urządzenia
  • Posiadają wysoką odporność mechaniczną i chemiczną na
  • Czynniki chłodzące i smary
  • Olej przekładniowy na bazie oleju mineralnego lub syntetycznego
  • Wzmacniacze barw stosowane w przemyśle włókienniczym
  • Środki czyszczące i dezynfekujące 
  • Proste nanoszenie powłoki również na skomplikowane geometrycznie elementy konstrukcyjne
  • Różnorodność form – do wyboru: barwy, struktury i połysk
  • Krótkie czasy dostaw również przy małych ilościach

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje na temat rozwoju naszych produktów w tej dziedzinie, prosimy skontaktować się z nami.