Produkty/Rynki

Powłoki EMV

Europejskie wytyczne dot. EMV wymagają od producentów urządzeń elektrycznych, by przestrzegali odpowiednich wymogów ochronnych i zapewnili w swoich urządzeniach ochronę elektromagnetyczną.

Powłoka CELEROL®-EMV opracowana specjalnie dla osłony przed promieniowaniem elektromagnetycznym posiada następujące zalety:

  • Metaliczną osłonę w celu ochrony przed promieniowaniem i zakłóceniami
  • Spełnienie norm technicznych w technice medycznej
  • Znaczne zmniejszenie emisji rozpuszczalników, ponieważ w sprzedaży jest również wariant wodorozcieńczalny
  • Atest zgodny z wymogami UL
  • Dobra odporność (stabilność) na powierzchniach pionowych
  • Doskonałą przyczepność do tworzyw stosowanych w handlu (także bez podkładu)

Informacje na temat skutecznej ochrony Państwa produktów można uzyskać w zakładce kontakt.