Produkty/Rynki

Kolej: podwozia

Ponieważ podwozia pojazdów szynowych należą do elementów mających bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo, dlatego ich powłoki muszą spełniać nadzwyczajne wymagania pod względem trwałości mechanicznej.

Aby pogodzić te wymagania z  realnymi możliwościami firm produkujących je, sporządzone zostało innowacyjne portfolio produktów przy współpracy z odpowiednimi jednostkami certyfikującymi.

Istotne korzyści w skrócie:

  • Systemy do wszystkich zastosowań (np. wózki, zestawy kół)
  • Wysokoelastyczne systemy EP o niewielkiej zawartości rozpuszczalnika i ekstremalnie krótkim czasie schnięcia
  • Rozwiązania 1-warstwowe
  • Spełniają powszechnie stosowane specyfikacje, takie jak DB TL 918 300, arkusz 11; 12; 40
  • Spełniają normy bezpieczeństwa pożarowego zgodnie EN 45545-2

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje na temat rozwoju naszych produktów w tej dziedzinie, prosimy skontaktować się z nami.