Produkty/Rynki

Lotnictwo

W żadnej innej dziedzinie wymogi odnośnie materiałów oraz metod przetwarzania nie są tak wysokie, jak w przemyśle lotniczym i kosmicznym. Powierzchnie muszą codziennie wytrzymywać najsilniejsze naprężenia i przez lata utrzymywać swój profil właściwości w bardzo ścisłych granicach. 

Firma Mankiewicz, jako kompleksowy dostawca wyspecjalizowała się w trzech dziedzinach: produkcji lakierów stosowanych w wnętrzu kabiny, na zewnątrz oraz lakierach elementów strukturalnych.

Nasze systemy lakiernicze oferują użytkownikom niewątpliwie techniczne i ekonomiczne korzyści związane z jakością i rodzajem stosowanych lakierów i przyczyniają się w istotny sposób, szczególnie w kabinie pasażerskiej  do powstania poczucia bezpieczeństwa wśród pasażerów.

Podstawą tego sukcesu jest nasza znaczna praca na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa. Przykładem tego jest np. wprowadzenie po raz pierwszy do produkcji seryjnej już w latach 90-tych XX w. wodorozcieńczalnych lakierów lub wprowadzenie w roku 2006 rewolucyjnej koncepcji BaseCoat/ClearCoat dla lakierów lotniczych zewnętrznych.

Inną źródłem naszego sukcesu jest wysoka intensywność naszych działań na polu doradzania i konsultacji, dzięki czemu nasi klienci mogą wprowadzać skutecznie wszelkie projekty. Doradzamy im i szkolimy ich na każdym etapie projektu. Również po wprowadzeniu do produkcji seryjnej nasi doradcy techniczni oraz technicy przeprowadzają regularnie dalsze optymalizacje procesów lakierniczych, czynią to globalnie, na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach, z zachowaniem wszelkich warunków dot. lakiernictwa. Tak jak cała branża lotnicza, tak i firma Mankiewicz jest nastawiona konsekwentnie na długoterminowe i owocne partnerstwo.

Information regarding Chromates and REACH

Wnętrza

Elementy strukturalne

Elementy zewnętrzne