Produkty/Rynki

Elementy konstrukcji

Kadłub samolotu narażony jest przez długi czas na działanie substancji powodujących korozję, jak np. płynów hydraulicznych, paliwa oraz kondensatu pary wodnej. Ponieważ wiele elementów samolotu nie jest dostępne podczas późniejszej eksploatacji to nie da się ich naprawić bądź wymienić. To z tego powodu pewna długotrwała (ok. 30 lat) ochrona antykorozyjna jest bardzo istotna. Dotyczy to zarówno stosowanego dzisiaj jeszcze często aluminium, jako materiału, jak również używanych coraz częściej komponentów takich jak CFK, GFK (włókna szklanego i węglowego).    

Firma Mankiewicz zajmuje się problemem ochrony antykorozyjnej od 17 lat przy współpracy z całą grupą  Airbus i już dosyć wcześnie zapoczątkowała rozwój lakierów wodorozcieńczalnych zawierających zmniejszoną ilość chromu. Poza tym lakiery do elementów budowy samolotu posiadają bardzo dobre właściwości aplikacyjne, które są konkurencyjne również na rynku międzynarodowym.

Wypracowany przez nas specjalny system lakierów uwzględniający wymogi dot. elementów budowy samolotów cechuje:

  • Bezpieczne użycie (ręczne lub automatyczne)
  • Bardzo dobra odporność na chemikalia
  • Najwyższa ochrona antykorozyjna
  • Najniższe zawartości VOC
  • Międzynarodowe dopuszczenie do wszystkich programów Airbusa
  • Spełnienie innych międzynarodowych przepisów i specyfikacji

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje na temat rozwoju naszych produktów w tej dziedzinie, prosimy skontaktować się z nami.