Produkty/Rynki

Elementy zewnętrzne

Clearsky

Poszycie samolotu, jak żadna inna powierzchnia narażone jest na działanie niesamowicie wysokich obciążeń; do najważniejszych należą: ogromne obciążenie UV, silne wahania temperatury, powodujące korozję środki czyszczące oraz paliwo lotnicze.

Wszystkie te obciążenia powodują przedwczesne starzenie się warstw zewnętrznych samolotu, co prowadzi w konsekwencji do utraty połysku, zmian barwy i odcienia oraz odwarstwiania się powłoki.

Firma Mankiewicz opracowała dwa znakomite systemy lakiernicze o wysokim połysku, które po długoletnich, kosztownych próbach i testach w znanych liniach lotniczych i jednoczesnej kwalifikacji OEM uzyskały zezwolenie na zastosowanie w produkcji seryjnej.

Szczególną uwagę należy zwrócić na rewolucyjny system Basecoat/Clearcoat, będący szczytem technicznych osiągnięć w przypadku zachowania połysku oraz trwałości barwy i odcienia oraz gwarantujący szybsze i bardziej ekonomiczne procesy lakiernicze.

Wypracowany przez nas program przeznaczony do elementów zewnętrznych, uwzględniający wymogi lotnictwa, przynosi użytkownikowi następujące korzyści:

  • Efekt Wet-look: ekstremalnie błyszczące powłoki lakiernicze (połysk 92 do 96 punktów, mierzone pod kątem 60°)
  • Najwyższą trwałość połysku i barwy przez lata, również przy silnym obciążeniu UV
  • Niskie koszty z powodu niewielkiego czasu przebiegu oraz przedłużenia częstotliwości okresów konserwacyjnych
  • Możliwość zmniejszenia zużycia paliwa dzięki redukcji masy i polepszeniu aerodynamiki
  • Zezwolenie na AIMS (Airbus), jak również AMS 3095 (uznane przez Airbus, Boeing, Embraer).

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje na temat rozwoju naszych produktów w tej dziedzinie, prosimy skontaktować się z nami.