Przedsiębiorstwo

Zarządzanie środowiskiem

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko

Angażujemy się w ciągłą poprawę  wydajności dla ochrony środowiska, nie tylko na podstawie ustalonego systemu zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001 oraz zgodnie z obowiązującym prawem i wymogami prawnymi, ale także z przekonania.

Z naszą skuteczna strategią firmy spełnimy nie tylko przyszłe wymogi w zakresie ochrony środowiska, ale odegramy także swoją rolę w  globalnej odpowiedzialności za zdrowe środowisko.                                                                                                                              

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tematem ochrony środowiska w firmie Mankiewicz prosimy o kontakt.