Wasze korzyści

Badania i rozwój / innowacja

Zespół wysoko wykwalifikowanych projektantów i fachowców opracowuje nowe systemy lakiernicze dostosowane do wymagań klienta.

Ponad 60-letnie doświadczenie w rozwoju w połączeniu z najnowszą wiedzą na temat surowców i ścisłą współpracą z naszymi certyfikowanymi dostawcami z branży chemicznej tworzą podstawę dla tworzenia produktów innowacyjnych i dojrzałych pod względem wymogów rynku.

Dzięki intensywnej wymianie informacji pomiędzy laboratoriami i technikami na całym świecie opracowującym technologie lakiernicze high-tech dla różnych podłoży otrzymano ciekawe efekty:

Jakie technologie z danej branży można by wykorzystać również w innej dziedzinie? Jak można wykorzystać np. wiedzę techniczną dot. doskonale rozwiniętych lakierów UV używanych w lotnictwie w branży samochodowej lub kolejowej?

Rezultatem są rozwiązania techniczne dające naszym klientom same zalety dotyczące zarówno jakości, jak i kosztów procesów lakierniczych.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje na temat rozwoju naszych produktów w tej dziedzinie, prosimy skontaktować się z nami.