Wasze korzyści

Bezpieczeństwo procesu

Już w początkowej fazie opracowywania materiałów lakierniczych procesy lakierowania naszych klientów poddawane są symulacji w wielu testowych urządzeniach laboratoryjnych. W ten sposób przejście na produkcję seryjną przebiega szybciej i bez problemów. Aby procesy lakiernicze naszych klientów mogły przebiegać w sposób możliwie ekonomiczny, systemy lakiernicze firmy Mankiewicz zostały zaprojektowane tak, że możne je stosować na całym świecie w możliwie dużym zakresie w różnorodnych warunków klimatycznych, w sposób bezpieczny i powtarzalny. 

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje na temat rozwoju naszych produktów w tej dziedzinie, prosimy skontaktować się z nami.