Wasze korzyści

Serwis techniczny

W naszych ośrodkach badań technicznych na całym świecie wszystkie ważne procesy podlegają symulacji pod względem późniejszej produkcji seryjnej. Poza tym opracowywane i ulepszane są bezpiecznie etapy procesu lakierowania. Poza tym opracowywane i ulepszane są bezpiecznie etapy procesu lakierowania. W tym celu dysponujemy:

  • Systemem transportu materiałów z / bez torem okrężnym
  • Systemami mieszania i dozowania 2-skałdników lakieru
  • Aplikatorami od niskiego ciśnienia HVLP do wysokich ciśnień ze wspomaganiem elektrostatycznym
  • Urządzeniami wysoko zautomatyzowanymi, takimi jak: roboty lakiernicze, automaty natryskowe oraz automaty do polewania
  • Technologią suszenia: konwekcyjnego, promieniowaniem IR, promieniowaniem UV oraz suszenia na chłodno.

Dzięki modułowemu wykorzystaniu różnych jednostek procesu lakierniczego oraz wiedzy dot. naszych rozwiązań technicznych opracujemy z Państwem proces lakierniczy optymalny dla waszej firmy pod względem jakości i efektywności.
Działamy jako firma nadzorująca procesy lakiernicze i oferujemy szkolenia dla kadry nadzorczej oraz personelu lakierni - zarówno teoretyczne jak i praktyczne.

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać bliższe informacje na temat rozwoju naszych produktów w tej dziedzinie, prosimy skontaktować się z nami.