Ürünler ve Pazarlar

Ürünler ve Pazarlar

Otomotiv

Havacılık

Demiryolu

Tıbbi teknoloji

Makine ve Teçhizat

Powertrain

İş Makineleri/Tarım Makineleri (ACE)

Antigrafiti

Yat Sektörü

Rüzgar Enerjisi

UV Mürekkepler/İnkjet

UV-Coatings/PVD

NEXTEL®

SCHUPPENPANZER®