Ürünler ve Pazarlar

Demiryolu vagon alt takımları ve şasileri

Vagon alt düzenleri, kaplamanın mekanik dayanımı ile ilgili olağanüstü gereklilikler ortaya koyan, özellikle güvenlikle ilgili bileşenler grubuna aittir.

Bu gereklilikleri proses şirketlerinin gereklilikleriyle uyumlulaştırmak için ilgili onay makamlarıyla birlikte yenilikçi bir ürün grubu meydana getirilmiştir.

Önemli avantajlara genel bakış:

  • Tüm uygulamalar için sistemler (örn. vagon alt düzenleri, tekerlek takımları)
  • Aşırı kısa kuruma sürelerine sahip düşük solvent içerikli, son derece elastik EPOXY sistemleri
  • Tek katmanlı çözümler
  • Genel şartnamelere uygunluk (örn. DB TL 918 300 Sayfa 11; 12; 40)
  • EN 45545-2 uyarınca yangından korunma standartlarına uygunluk

Demiryolu sektöründe geliştirdiğimiz ürünler hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz lütfen bize ulaşın.