Vaše výhody

Výzkum a vývoj/inovace

Vysoce kvalifikovaný výzkumný tým vyvíjí nové lakovací systémy, které budou realizovány v na míru šitých lakovacích technologiích pro individuální potřeby našich zákazníků.

Naše více než 60-letá zkušenost s vývojem v kombinaci s našimi vědomostmi o surovinách a úzkou spoluprácí s našimi certifikovanými dodavateli z oblasti speciální chemie je základem pro inovativní produkty vhodné k zavedení do sériové výroby.
Intenzivní spolupráce laboratoří a techniků na celém světě, kteří vyvíjejí špičkové povrchové úpravy na bázi různých surovin, vede k zajímavým synergiím:

Které technologie určené pro jedno odvětví jsou zajímavé i pro jiná odvětví?
Jak lze např. převzít know-how z vývoje laků odolných proti UV záření pro letecký průmysl do oblasti automobilů nebo kolejových vozidel?

Výsledkem jsou lakovací řešení, která mají našim zákazníkům umožnit využití výhod v oblasti kvality i nákladů při jejich lakovacích procesech.

Pokud máte zájem o podrobné informace z našeho vývoje v této oblasti, kontaktujte nás.