Výrobky & Trhy

Podvozky kolejových vozidel

Podvozky kolejových vozidel patří k obzvlášť významným bezpečnostním prvkům, které kladou mimořádné požadavky na mechanickou odolnost povrchové úpravy.

Pro sjednocení těchto požadavků s potřebami zpracovatelských firem bylo ve spolupráci s příslušnými certifikačními autoritami vypracováno inovativní portfólio výrobků.


Přehled důležitých výhod:

  • systémy pro veškerou aplikaci (např. otočné podvozky, soukolí);
  • systémy EP s nízkým obsahem rozpouštědel a vysokou elasticitou s extrémně krátkými dobami schnutí;
  • 1-vrstvá řešení;
  • splnění obvyklých specifikací např. DB TL 918 300 listy 11; 12; 40;
  • splnění protipožárních předpisů podle normy EN 45545-2.