Výrobky & Trhy

Konstrukční části v leteckém průmyslu

Trup letadla je dlouhodobě vystaven agresivním látkám (např. hydraulickým kapalinám, kerosinu a kondenzující vodě). Protože jsou mnohé části v pozdějším provozu nepřístupné a nemohou být proto opraveny nebo vyměněny, je dlouhodobá ochrana proti korozi (cca po dobu 30 let) zásadní. To platí jak pro hliník, který je v dnešní době stále ještě nejvíce používaným materiálem, stejně jako pro stále více se prosazující kompozity (např. CFK, GRP).

Ve spolupráci s koncernem Airbus máme za sebou 17 let úspěšné ochrany proti korozi. Vývojem vodou ředitelných laků, které vykazují snížený obsah chromitanu, jsme se začali intenzivně a úspěšně zabývat ve velmi raném stádiu potřeb trhu. Laky pro konstrukční části rovněž vykazují velmi dobré aplikační vlastnosti, které přesvědčují i v mezinárodním kontextu.

Nátěrové systémy vyvinuté speciálně pro potřeby konstrukčních částí letadel poskytují rozhodující výhody:

  • spolehlivá aplikace;
  • vysoká odolnost proti chemikáliím;
  • maximální ochrana proti korozi;
  • nejnižší hodnoty VOC;
  • nadnárodní kvalifikaci pro všechny programy Airbus;
  • splnění různých dalších mezinárodních specifikací.

Pro získání bližších informací o vývoji sektoru letectví nás neváhejte kontaktovat.